ANKER BROKER

temelj Vaše sigurnosti

Naše usluge
Društvo ANKER BROKER d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju osnovano je u ožujku 2020. godine.

Poslujemo u skladu s odredbama Zakona o osiguranju. Registrirani smo za obavljanje poslova posredovanja u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja i reosiguranja odnosno djelatnosti pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju.

Također, obavljamo posao pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Poznajemo kretanja i potrebe za osiguranjem u svim segmentima gospodarstva. Imamo mogućnost ponuditi svojim klijentima ugovore o osiguranju osiguravatelja na području Hrvatske i ostalih zemalja EU.

Naša profesionalnost i kvaliteta proizlazi iz dugogodišnjeg iskustva naših zaposlenika iz područja osiguranja i reosiguranja, prodaje i rješavanja šteta te komercijalnog poslovanja i prava.


Našim znanjem i višegodišnjim iskustvom u poslovima osiguranja i reosiguranja možemo vam ponuditi rješenja i pružiti kvalitetnu uslugu na razini koju očekujete.

Obratite nam se sa povjerenjem!

Misija

Odoljeti iskušenjima promjenjivog tržišta budućnosti izgradnjom stabilne tvrtke koja će pružati kvalitetnu uslugu distribucije osiguranja svojim klijentima.

Što je
naš posao?

Home
Distribucija osiguranja
Home
Distribucija reosiguranja

Distribucija osiguranja je djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanja o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebice u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva.


01

Naš je zadatak

odgovoriti na Vaše potrebe identificiranjem, ocjenom i procjenom rizika koji mogu ugroziti kontinuitet Vašeg poslovanja. Revidiramo Vaše postojeće ugovore te usklađujemo ugovoreno sa stvarnim stanjem. Temeljem dobivenih informacija predlažemo osigurateljna pokrića prema individualnim modelima.

02

Analiziramo

tržište i izrađujemo jedinstvena osigurateljna rješenja te pribavljamo ponude za sklapanje ugovora o osiguranju koji optimalno zadovoljavaju Vaše potrebe.

03

Pomažemo

ugovaratelju osiguranja, odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, prije i nakon nastupa osiguranog slučaja.

04

Nastala šteta?

U slučaju nastanka štetnog događaja pružamo stručnu pomoć.

Zašto broker?

Tko je broker?

Broker u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole nadzornog tijela (HANFA-e).

Tko vrši nadzor nad brokerima u osiguranju?

Nadzor nad poslovanjem brokera u osiguranju vrši Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA).


Koja je razlika između zastupnika u osiguranju i brokera u osiguranju?

Zastupnici u osiguranju rade u ime i za račun osiguravatelja. Broker u osiguranju radi prema nalogu klijenta i u njegovu interesu. Broker u osiguranju posreduje prilikom sklapanja ili izmjene ugovora o osiguranju, a ovlašten je zastupati interese klijenta i kod podnošenja zahtjeva za isplatom osigurnine.

Tko plaća usluge brokera u osiguranju?

Broker u osiguranju pri sklapanju novih ugovora o osiguranju ostvaruje pravo na proviziju po naplati premije. Proviziju brokeru u osiguranju plaća osiguravatelj.

Iznimno, ukoliko se tako Broker u osiguranju i Klijent dogovore, naknada brokeru u ugovorenom iznosu može biti plaćena od strane ugovaratelja osiguranja. Tada Broker u osiguranju nema pravo na proviziju ili bilo koji drugi primitak od osiguravatelja.

Broker u osiguranju može sa strankom ugovoriti naknadu za pomoć u ostvarivanju prava na naknadu štete, neovisno o tome na koji je način ostvario proviziju za poslove distribucije osiguranja.

ANKER BROKER

Kontaktirajte nas za bilo kakva pitanja i nejasnoće.

ANKER BROKER d.o.o.

ADRESA

Osječka 47, 51000 Rijeka

E-MAIL

info@ankerbroker.hr

TELEFON

+385 (0) 91 911 6251 Iva Lužavec Lipej

+385 (0) 91 281 9021 Tanja Kocijan

    Ova web stranica zaštićena je s reCAPTCHA te se primjenjuju Google pravila privatnosti i uvjeti pružanja usluge.